Etajarea si extinderea unei clãdiri D+P+1 pentru realizarea sediului firmei HISTRIA SHIPMANAGEMENT lângã sediul ziarului Cuget Liber si al tipografiei Poligraf a constat în realizarea spre str. Oborului a unui corp P+2 ce adaposteste o scarã rotundã cu o volumetrie inspiratã din arhitectura navalã si a unui etaj 2 peste structura existentã cu structurã metalicã. S-au utilizat ca finisaje exterioare placaje cu aluminiu compozit Reynobond cu o culoare unicat în tarã. Accesul se face pe o pasarelã de vapor peste o oglindã de apã. Autor: arh. Mihai Isacov. Structurã de rezistentã: ing. Stere Caradima.