Modernizarea sediului ziarului Cuget Liber si al tipografiei Poligraf a constat în extinderea spre bd. I.C.Brãtianu cu un corp cu structurã metalicã P+2 si cu un corp parter spre sud. S-au utilizat ca finisaje exterioare placaje cu aluminiu compozit Reynobond si fatade cortinã structuralã. Autor: arh. Mihai Isacov. Structura de rezistentã: ing. Radu Damian.