Acest birou de arhitecturã a fost înfiintat în 1996 de 4 asociati - arhitectii Mihai Isacov, Alinta Isacov, Doru Ana si S.C. PROIECT S.A. CONSTANTA. - sub denumirea de ISACOV & ANA S.R.L. În anul 2004, în urma retragerii arhitectului Doru Ana dintre asociati, biroul si-a schimbat denumirea în ISACOV & ASOCIATII birou de arhitecturã S.R.L. In anul 2007 PROIECT S.A. CONSTANTA s-a retras dintre asociati.

În acest site este prezentatã activitatea arhitectilor Mihai si Alinta Isacov si a colaboratorilor acestora, atât în cadrul firmei ISACOV & ASOCIATII birou de arhitecturã S.R.L. cât si în cadrul firmei ARHITECTURAL DESIGN S.R.L. (proiectant general) sau al altor forme de desfãsurare a profesiei (autorizatii în baza Decretului Lege 54/1990 pânã în 2001 sau birouri individuale de arhitecturã dupã 2002).

Biroul se aflã la etajul 9 al clãdirii PROIECT S.A. CONSTANTA, pe bd. Tomis, aproape de intersectia cu bd. Mamaia.

Experienta arhitectilor, dobânditã în peste 20 ani de proiectare este bogatã, printre cele mai importante lucrãri elaborate în calitate de sefi de proiect numãrându-se:
HOTEL-RESTAURANT 130 LOCURI, str.Mircea, Constanta (executia sistatã la rosu în 1990 si reluatã în 2003 de un alt proprietar si dupã un alt proiect - actualmente HOTEL IBIS)
HOTEL- APARTAMENT GUCI, str. Rãscoalei 23, Constanta
HOTEL “MARIA” P+2-4E Str. Traian 98 (Bd. 1 Decembrie 1918) Constanta
MODERNIZARE SI EXTINDERE HOTEL RESTAURANT “MAMAIA”
MODERNIZARE SI EXTINDERE HOTEL “BULEVARD”, Bd. Mamaia 294 Constanta
MODERNIZARE HOTEL “RIVIERA”, Mamaia
IMOBIL 3S+P+6-7E APARTAMENTE TIME-SHARING*****, Eforie-Nord zona Lacului Belona, (Studiu de Fezabilitate)

SEDIUL DIRECTIEI REGIONALE VAMALE CONSTANTA, bd.Tomis, Constanta (faza S.F., urmãrire executie si modificãri)
CASA PAROHIALÃ A BISERICII CATOLICE SF. ANTON, str. Arhiepiscopiei, Cta
ASEZAMÂNT DE ASISTENTÃ SOCIALÃ A BISERICII CATOLICE SF. ANTON,str. Arhiepiscopiei, Constanta
SEDIU HISTRIA SHIPMANAGEMENT SRL, Str. Oborului, Constanta
SEDIU CUGET LIBER POLIGRAF, Bd.. I.C.Bratianu 5, Constanta
SEDIU OIL TERMINAL S.A., Str. Caraiman nr. 2, Constanta
SALA SPORTURILOR, Str. Bucuresti, Constanta (Studiu de fezabilitate)
MODERNIZARE SI EXTINDERE BAZÃ SPORTIVÃ TENIS CLUB IDU MAMAIA
SEDIU S.N.C. SANTIERUL NAVAL CONSTANTA, Incinta port Constanta
PORT DE AGREMENT EFORIE-NORD, Zona Hotel Europa – Lac Belona
BLOC DE LOCUINTE S+P+7E 18 APT. - Str. Prelungirea Bucovinei nr. 8, Constanta
MODIFICARE SI ETAJARE CLÃDIRE P+1-2E PT. SEDIU C.C.I.N.A., Bd. Alex. Lãpusneanu 185A Constanta
CLÃDIRI MULTIFUNCTIONALE FALEZÃ PORT ÎNTRE PORTILE 3-4 CONSTANTA – CENTRU COMERCIAL WORLD TRADE CENTER (PUZ, PUD+PAC; colaborare la PT; concept: DI NTERNATIONAL – LONDRA arh. Lucio GUERRA, arh. Belen GONZALEZ MARTIN, arh. PAOLO BIANCHINI, arh. MASOUD ESKANDARIAN)
P.U.Z. - FALEZÃ SUD ÎNTRE PORTILE 2-4, Constanta
P.U.Z. - MALUL LACULUI SIUTGHIOL
P.U.D. - SEDIUL C.C.I.N.A. CONSTANTA, Piata Ovidiu, Constanta
P.U.D. - CLÃDIRI MULTIFUNCTIONALE FALEZÃ PORT ÎNTRE PORTILE 3-4 CONSTANTA
P.U.D. – ANSAMBLU TURISTIC FALEZÃ CAPUL TURCULUI EFORIE-SUD

O listã mai largã a lucrãrilor este prezentatã în pagina "Proiecte".

PREZENTAREA ACTIVITÃTII FIRMEI

Biroul de proiectare de arhitecturã ISACOV & ASOCIATII S.R.L. are ca principalã activitate proiectarea în domeniul constructiilor civile si urbanismului, constând în elaborarea documentatiilor tehnico-economice în fazele STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC PENTRU LICITATIE, PROIECT DE EXECUTIE si DETALII DE EXECUTIE, dupã caz, sau PLANURI URBANISTICE.

Utilizarea PC-urilor în proiectare, a programelor CAD: ALLPLAN NEMETSCHEK si de graficã CINEMA 4D si COREL DRAW permit elaborarea documentatiilor în termene scurte si cu o tinutã graficã deosebitã, dând posibilitatea în acelasi timp vizualizãrii de cãtre client a constructiilor proiectate încã din faza de conceptie.

În afara personalului propriu specializat în proiectarea de arhitecturã, pentru proiectele de specialitate firma colaboreazã cu ingineri din domeniile de proiectare: structuri de rezistentã, instalatii de încãlzire, ventilatii si aer conditionat, sanitare si electrice, alimentare cu apã si canalizare, sistematizare verticalã si drumuri, specialisti elaboratori de documentatii economice.