Clãdirea de locuit S+P+1 de pe str. Turda nr. 30 Constanta se remarcã prin dispunerea unei piscine la nivelul demisolului, acoperitã cu terasã înierbatã si cu iesire pe o terasã situatã la jumãtate de nivel sub cota curtii. Autor: arh. Mihai Isacov. Structura de rezistentã: ing. Radu Damian.

Executati clic aici pentru a vedea imaginea mãritã.Executati clic aici pentru a vedea imaginea mãritã.