Acest bloc de locuinte are un aplasament deosebit oferind vedere spre mare tuturor apartamentelor. Forma neregulatã a terenului a impus conceperea unui partiu deosebit. Apartamentele proiectate au un confort superior ( suprafete mari - peste 180 mp Ad la cele de 3 camere). Au fost prevãzute locuri de parcare în parcajul subteran pentru toate apartamentele. Autori: arh. Mihai Isacov si Alinta Isacov. Structurã de rezistentã: ing. Doru Enciu.